Bereklauw

Voorzichtig met bereklauw

Bereklauw

De bereklauw (Heracleum mantegazzianum) groeit op dit moment weer weelderig. De plant werd in de 19e eeuw vanuit Azië ingevoerd in West-Europa waarna de plant zich explosief vermeerderde. De enorme plant met witte bloemen ziet er prachtig uit, maar kan erg gevaarlijk zijn als sappen en brandharen van de plant in aanraking komen met de huid kan dit tot ernstige brandwonden leiden bij mensen en dieren.

De reuzenbereklauw is een prachtige maar gevaarlijke plant als hij in aanraking komt met de huid. Het sap van de plant kan in combinatie met zon ernstige brandwonden veroorzaken. De huid kan rood worden met plaatselijke zwelling en kleine blaasjes, maar vaak vormen er zich grote blaren die één à twee dagen nodig hebben om tot volle ontwikkeling te komen. De verwondingen kunnen er uitzien als echte brandwonden. Later ontstaat vaak een donkere verkleuring van de huid die maanden kan aanhouden. Als het sap in je ogen terechtkomt, kun je er blind van worden.

Hoe problemen te voorkomen ?

  • Tijdens werkzaamheden in de tuin: draag beschermende kleding en een veiligheidsbril.
  • Niet wandelen of spelen op plaatsen waar de reuzenberenklauw groeit.
  • Laat kinderen nooit blaaspijpjes of fluitjes maken van de stengels van deze planten.

Wat doen bij problemen?

  • In geval van huidcontact moet men de huid direct grondig spoelen met water.
  • Daarna gedurende minstens een week elke blootstelling aan zonlicht vermijden.
  • Verschijnen er toch blaren en wonden, ga dan naar de huisarts.

Bereklauw

Jaaroverzicht 2017

Eshuis Jaaroverzicht 2017

We kijken samen met u nog graag even terug op 2017.

Het team van Eshuis Hoveniers wenst u een bijzonder fijne jaarwisseling!

Frezen

Juist voorbereidingen voor een mooie groene grasmat

Het gazon is afgeplagd en de oude graszoden zijn afgevoerd. Daarna is er champost opgebracht als meststof en in de video is te zien hoe deze er doorheen wordt gefreesd.

Als het frezen klaar is, is de grond goed geëgaliseerd met behulp van een wals. Een goed geëgaliseerde en aangedrukte ondergrond is de basis voor lang plezier van uw nieuwe grasmat. Er blijven dan namelijk geen plassen water staan en het zorgt ook voor een egale grasmat na het maaien.

De volgende dag zijn de nieuwe graszoden gebracht en gelegd. Hieronder een aantal foto’s daarvan.

Voor meer informatie over graszoden of tuinadvies kunt u ons altijd bellen: 0546 862 846.


Wat is Champost?

Champost of ‘afgewerkte champignoncompost’ is een nevenproduct van de champignonteeltbedrijven. Na de teelt van de champignons zijn deze grondstoffen voor de champignonteler niet meer bruikbaar. Ze worden na de teelt op hoge temperatuur behandeld en daarna van het bedrijf afgevoerd. Vanaf dan draagt dit mengsel de naam ‘champost’.

Deze champost is samengesteld uit paardenmest, kippenmest, stro, gips, veen, zwartveen en bolsterveen en om de zuurtegraad op peil te brengen schuimaarde of mergel. Champost is een uitstekende waterbuffer.

Organische stof
Bij het gebruik van champost wordt een belangrijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Organische stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond. Hoe meer organische stof een grond bevat, hoe groter het vochthoudende vermogen is. Dit is met name van belang op droge gronden. Organische stof absorbeert mineralen als kalium, calcium, magnesium en ammonium. Deze spoelen daardoor minder snel uit.
Organische stof heeft ook een positieve invloed op het bodemleven. Een florerend bodemleven verbetert onder meer de opneembaarheid van voedingsstoffen voor de plant. Een belangrijk aspect van een echte bodemverbeteraar is uiteraard de hoeveelheid organische stof die het product bevat.
De organische stof die via champost aangebracht wordt, is van hoge kwaliteit en blijft lang in de bodem aanwezig. Na een jaar blijft er nog 60% organische stof van de champost over. Champost wordt dan ook door veel land- en tuinbouwers gezien als waardevol product voor het aanbrengen van organische stof in de bodem en het onderhouden van de bodemstructuur. Ook bij de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en sportterreinen komt de werking van dit product goed tot zijn recht

Stikstof
De stikstof in organische meststoffen komt slechts geleidelijk vrij. Dit is ook het geval voor de stikstof in champost. Men mag aannemen dat bij champost slechts 25% van de totale stikstof tijdens het eerste jaar beschikbaar is voor de planten.

Kalk
Champost bevat relatief veel kalk. Het aanwezige calcium komt voornamelijk uit de schuimaarde (bestanddeel van de dekaarde). Als gevolg van de hoge kalkhoeveelheden werkt champost niet verzurend zoals vele organische meststoffen, maar verhoogt de pH-waarde. Dit is gunstig voor zure gronden. Champost kan in dergelijke gevallen als kalkmeststof aangewend worden.