Buxus als lekkernij voor de buxusmot

Opgelet: buxus als lekkernij voor de buxusmot

Buxus als lekkernij voor de buxusmot

Glyphodes perspectalis zijn oorsprong in Japan, Zuid-Korea en China. Sinds 2006 is de buxusmot reeds aanwezig in Duitsland en later (2007-2008) werd de soort ook zeer lokaal in Zwitserland, Frankrijk en Groot-Brittanië aangetroffen. Jammer genoeg werkt de buxusmot sinds 2009 ook in Nederland aan een sterke opmars en worden meer en meer schadegevallen vastgesteld.

Biologie
De vlinders verschijnen in april/mei en hebben een spanwijdte van ongeveer 4 cm. Ze zijn wit met een bruine rand aan de vleugels. Ze leven ca. 8 dagen en zetten hun eitjes in kleine groepjes (eispiegels) af op de onderkant van het blad van hun favoriete waardplant (Buxussoorten). De jonge rupsen zijn vuilgeel en krijgen na enkele dagen bruine lengtestrepen (ze zijn dan ca. 5 mm groot). Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop en zijn zo’n 4 cm groot, ze hebben nu zwarte stippen en lichte en zwarte lengtestrepen. Bij een gemiddelde temperatuur van 20°C duurt de ontwikkeling van ei naar pop ongeveer 26 dagen. De nieuw ontwikkelde pop is felgroen met donkere strepen en vlekken. Ze verkleurt crèmekleurig bruin naarmate de adulte vorm zich binnenin de cocon ontwikkelt. De pop is ongeveer 1,7 cm lang.

Schadebeeld
De aanzienlijke schade die de rupsen van de buxusmot aanrichten uit zich vooral in dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten en spinsel! De rupsen kunnen het jaar door op buxusplanten worden aangetroffen, vlinders en poppen alleen in korte periodes tussen april en september. Grote hoeveelheden rupsen resulteren uiteindelijk in kaalvraat van de plant. De eerste schade is meestal lastig te zien omdat jonge rupsen het bladmoes aan de onderkant van het blad wegschrapen. Al snel beginnen ze bladeren aan elkaar te spinnen waardoor de schade en aanwezigheid van de rupsen steeds meer opvalt.

Bestrijding
Als er veel schade zichtbaar is en hele stukken van de plant verdord of dood zijn kan men deze struiken het beste fors terugsnoeien en opnieuw uit laten lopen of in zijn geheel rooien en afvoeren.

Na het terugsnoeien is het wel zaak om de buxusmot verder te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel op basis van Pyrethrum en buxusrupsen en poppen zoveel mogelijk handmatig te verwijderen.

Zoek een alternatief voor de buxus
En mocht het te erg worden en al uw buxus is aangetast, dan kunt u overwegen de buxus te vervangen door een andere plant zoals de Ilex crenata. Dit is een plant die uiterlijk heel hard lijkt op buxus en in de tuin dus hetzelfde effect geeft, maar niet geplaagd wordt door de buxusmot of andere ziekten en plagen waar buxus gevoelig voor is.

Buxus als lekkernij voor de buxusmot

Het verticuteren van de grasmat

Verticuteren

Door de jaren heen hopen overblijfselen van planten en grassnippers zich op in het gazon, waardoor de bodem dichter wordt. Regenwater, lucht en voedingsstoffen kunnen niet langer bij de wortels van het gras komen. Op schaduwrijke plekken is er vaak een sterke ontwikkeling van mos in het gazon. 

Bij verticuteren van het gazon worden mulch (oude grassnippers) en mos verwijderd. De bodem kan dan meer zuurstof opnemen waardoor de groei van het gazon wordt versneld. De originele Engelse term ‘verticutting’ is een combinatie van de woorden ‘verticaal’ en ‘snijden’.

De beste tijd om het gazon te verticuteren is in de lente van april tot begin mei bij een wat vochtige bodem maar droog gras en mos. Een snelle hergroei van het gras is dan gegarandeerd. In de periode augustus/september kan ook worden geverticuteerd. Het gras heeft dan nog voldoende tijd om zich te herstellen en een dichte zode te vormen.

Verticuteren gebeurd in twee werkgangen waarbij het scherpe en spiraal gemonteerde snijblad op de verticuteermachine door het gras en de bodem snijdt. Dood gras, mos en ongewenst vilt worden verwijderd en afgevoerd.

Na verticuteren wordt het gazon bijgezaaid en bemest met organische meststoffen waardoor zich al snel weer een dichte en gezonde grasmat ontwikkelt.

Wij kiezen hierbij bewust voor organische meststoffen.  Door de unieke samenstelling resulteert dit in een goed bodemleven, verbetering van de beworteling, een rustige groei, een diep groene kleur, een grotere droogte tolerantie en minder ziektegevoeligheid

Het verticuteren van de grasmat

Eshuis Hoveniers Almelo voorjaarsactie tuinonderhoud

Onze voorjaarsmailing en folders zijn weer de deur uit!

Afgelopen week heeft u in Almelo onze folder op de mat gevonden. En onze klanten hebben via de post onze voorjaarsmailing ontvangen. Want: het voorjaar komt er aan! Het is tijd voor tuinonderhoud.

Antwoordformulier voorjaar 2017
Zoals onze klanten gewend zijn sturen wij een antwoordformulier mee waarop de wensen voor de uit te voeren werkzaamheden aangegeven kunnen worden. Elk antwoordformulier dat wij ontvangen met een opdracht voor een voorjaarsbeurt in het voorjaar van 2017 wordt beloond met een tuinemmer*. Afhankelijk van alle wensen en de opgegeven tijdsindicaties maken wij een planning voor dit voorjaar. Wij nemen vooraf altijd even contact op, zodat onze klanten weten wanneer wij komen. De tuinemmer nemen wij dan gelijk mee!

Voorjaarsbeurt
Wij begrijpen dat u eerst wilt weten wat een voorjaarsbeurt omvat. Hier vindt u meer informatie. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust voor meer informatie: 0546 862 846.

Geen folder ontvangen of nog geen klant bij ons?
Een voorjaarsbeurt voor uw tuin kunt u nu ook online bij ons aanvragen. Ook een online volledig ingevuld formulier wordt beloond met zo’n leuke Eshuis Hoveniers tuinemmer. Klik hier om voor uw tuin een voorjaarsbeurt aan te vragen.

Eshuis Hoveniers Almelo voorjaarsactie tuinonderhoud

*Zolang de voorraad strekt

Pallet met emmers is afgeleverd bij Eshuis Hoveniers

Een pallet vol met emmers…

Afgelopen week kwamen ze binnen: een pallet vol met emmers. Wilt u weten waar ze voor zijn? Houd dan uw brievenbus in de gaten, binnenkort valt onze voorjaarsmailing weer bij u op de mat. 

Wilt u ook onze voorjaarsmailing ontvangen? Dat kan. Stuur dan een e-mail met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer naar: info@eshuishoveniers.nl. Dan zorgen wij ervoor dat onze mailing ook bij u op de mat valt.

Houtsnipperen in Almelo

Hout is een waardevolle grondstof

Eshuis Hoveniers streeft ernaar om afvalstromen duurzaam te verwerken. Het verwerken van hout en houtsnippers gebeurt daarom op verschillende manieren, maar indien mogelijk voor de opwekking van nieuwe energie. Door ons geproduceerde houtsnippers worden daarom ook zoveel als mogelijk afgevoerd voor de verwerking in locale biomassa centrales.

Ook worden houtsnippers verwerkt tot CO²-neutrale pellets of briketten met een hoge calorische waarde. In veel huishoudens worden deze gebruikt als brandstof in de kachel. Houtsnippers kunnen ook dienen als grondstof voor de spaanplaat- en papierindustrie of voor de structuurverbetering van compost.

In sommige gevallen kunnen de houtsnippers direct ter plaatse worden verwerkt in paden, onder speeltoestellen of in borders. De houtsnippers bieden dan bescherming tegen wind en zon en andere weersinvloeden zoals uitdrogen. Ook remmen de houtsnippers de ontkieming van onkruiden.
Stamstukken worden verwerkt tot brandhout. Wij voeren deze voor u af en zorgen voor een goed duurzame bestemming. Ook is het mogelijk de stamstukken op lengtes van ca. 30 cm achter te laten zodat u ze zelf kunt kloven tot brandhout.

Na het snoeien of vellen van een boom, blijft er een stobbe over. Wanneer u van plan bent in uw tuin nieuwe bestrating of beplanting aan te leggen, kan een stobbe in de weg zitten. Ook bestaat de kans dat deze stobbe weer opnieuw gaat uitlopen. Eshuis Hoveniers kan deze stobbe probleemloos voor u verwijderen. Op deze manier kunt u de ruimte gelijk weer gebruiken en volop van uw tuin genieten.
Voor het verwijderen van de stobbe maken wij gebruik van een stobbenfrees. Met deze frees kunnen wij alle ongewenste stobben tot ongeveer 40 cm onder de grond verwijderen. De vrijgekomen freespulp wordt gestort.

Grote bomen vellen

Grote bomen vellen

Wanneer een boom moet wijken door bijvoorbeeld ziekte, stormschade, blikseminslag, noodkap, of wanneer deze niet meer gewenst is op een locatie zijn er redenen om over te gaan tot het kappen/vellen van bomen. Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van bomen op tal van locaties.

Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden van uw bomen en eindverantwoordelijk voor eventuele schade op basis van de zorgplicht. Ook een boom heeft helaas niet het eeuwige leven en zal dan moeten worden verwijderd. Dat is jammer maar vaak noodzakelijk

Vooraf beoordelen we of een boom nog veilig is en helpen indien noodzakelijk met het aanvragen van een omgevingsvergunning.

De wet
Per gemeente verschilt of je een omgevingsvergunning nodig hebt of niet als je een boom wilt verwijderen. Soms zal de gemeente aanvullend onderzoek vragen, een herplantplicht instellen of het verzoek afwijzen. De Flora en FaunaWet is altijd van toepassing en het ministerie van Economische Zaken beschermt hiermee dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen.

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Flora- en faunawet schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.

Werkwijze
Indien er geen gevaar voor de omgeving is kan een boom in één keer worden geveld. Wanneer een boom vanwege gevaar of ruimtegebrek niet kan vallen dan moet een boom afgebroken worden. Dat kan met de hoogwerker of klimmend. Eerst worden de zijarmen en kroon verwijderd.  Als de kroon eruit is wordt de boom afgeblokt door het wegzagen van stamdelen. Indien noodzakelijk worden deze met behulp van een vanglijn afgevangen en gecontroleerd naar beneden gebracht. De takken worden versnippert en de snippers worden voor u afgevoerd. Afhankelijk van de houtsoort wordt het hout afgevoerd of hergebruikt als brandhout. Als de boom is gerooid kan de stobbe met behulp van een stobbefrees tot circa 30 centimeter onder het maaiveld worden weggefreesd.

Bij het verwijderen van bomen komt dus wel het een en ander kijken.
Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend advies!

> Kijk op ons Youtubekanaal voor meer filmpjes over het vellen van grote bomen.

VHG Videojournaal gebruik bestrijdingsmiddelen

Verbod op bestrijdingsmiddelen

Sinds maart van dit jaar mogen professionals geen chemische bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat, meer gebruiken bij onkruidbestrijding op verhardingen.

Met deze nieuwe wet wordt voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en naar het oppervlaktewater wegspoelen. Er zijn uitzonderingen op het verbod, bijvoorbeeld voor plantensoorten die moeilijk te bestrijden zijn. In november 2017 wordt het verbod uitgebreid naar onverharde terreinen.

HB Koeltechniek Almelo

De tuin: het visitekaartje van uw bedrijf

De laatste aanpassingen en plantwerkzaamheden in de bedrijfstuin van HB Koeltechniek in Almelo worden vandaag afgerond. Een representatieve en verzorgde tuin is het visitekaartje van uw bedrijf en wij geven u daarover graag een goed advies.

HB Koeltechniek Almelo HB Koeltechniek Almelo

Schakel Eshuis Hoveniers in voor het najaarsonderhoud van uw tuin

Het is tijd voor najaarsonderhoud

Schakel Eshuis Hoveniers in voor het najaarsonderhoud van uw tuin

Als u naar buiten kijkt ziet u dat de bladeren aan bomen en heesters verkleuren. De zomer is toch echt voorbij. Na een mooie nazomer doet de herfst zijn intrede. Nu is het tijd voor het najaarsonderhoud van uw tuin, zodat deze klaar is voor de winter.

Het winterklaar maken van een tuin is niet voor iedere tuin gelijk. Met name de beplanting bepaalt wat we wel en niet moeten doen. Daarnaast mogen we de dieren in de tuin niet vergeten, deze verdienen een schuilplek tussen de afgevallen bladeren en de beschutte plekken in de tuin. Egels, padden en kikkers zullen dankbaar gebruik maken van een hoekje met wat bladafval en takken waarin ze kunnen schuilen. Zo kunnen zij de winter goed doorkomen.

De beplanting en het gazon krijgen in het najaar een extra meststof en kalk. Zo kunnen we er voor zorgen dat wortelgroei gestimuleerd wordt in plaats van de bladeren. Planten worden op deze manier ondergronds voorbereid op de winter.

Maak nu een afspraak voor het najaarsonderhoud van uw tuin
Al met al een goede redenen om ons te vragen het najaarsonderhoud van uw tuin uit te voeren en uw tuin klaar te maken voor het najaar en de winter. Dan kunt u in het voorjaar weer lekker kunt genieten van een fraaie tuin! Maak een vrijblijvende een afspraak voor het najaarsonderhoud van uw tuin om uw wensen te bespreken en vragen te beantwoorden: bel 0546 862 846 voor een afspraak!

Onze aandachtspunten bij het najaarsonderhoud van uw tuin:

 • Snoeien van bomen, heesters, hagen
 • Vaste planten afknippen, scheuren en herindelen
 • Bemesten van de tuin
 • Gazon winterklaar maken inclusief winterbemesting
 • Eenjarige planten vervangen door najaarsplanten
 • Aanplanten van bloembollen
 • Plaatsen voedertafel vogels + ophangen of schoonmaken nestkasten
 • Ruimen van bladeren en verwijderen onkruid
 • Dakgoten controleren en schoonmaken
 • Terassen en vlonders reinigen
 • Vijver schoonmaken

Schakel Eshuis Hoveniers in voor het najaarsonderhoud van uw tuin

Verbod op bestrijdingsmiddelen

Verbod op bestrijdingsmiddelen

Sinds maart 2016 mogen professionals geen chemische bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat, meer gebruiken bij onkruidbestrijding op verhardingen.

Met deze nieuwe wet wordt voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en naar het oppervlaktewater wegspoelen. Uiteraard zijn er uitzonderingen op het verbod, bijvoorbeeld voor plantensoorten die moeilijk te bestrijden zijn. In november 2017 wordt het verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. In de video vindt u meer informatie.

Deze video vindt u ook op de website van VHG.