Juist voorbereidingen voor een mooie groene grasmat

Het gazon is afgeplagd en de oude graszoden zijn afgevoerd. Daarna is er champost opgebracht als meststof en in de video is te zien hoe deze er doorheen wordt gefreesd.

Als het frezen klaar is, is de grond goed geëgaliseerd met behulp van een wals. Een goed geëgaliseerde en aangedrukte ondergrond is de basis voor lang plezier van uw nieuwe grasmat. Er blijven dan namelijk geen plassen water staan en het zorgt ook voor een egale grasmat na het maaien.

De volgende dag zijn de nieuwe graszoden gebracht en gelegd. Hieronder een aantal foto’s daarvan.

Voor meer informatie over graszoden of tuinadvies kunt u ons altijd bellen: 0546 862 846.


Wat is Champost?

Champost of ‘afgewerkte champignoncompost’ is een nevenproduct van de champignonteeltbedrijven. Na de teelt van de champignons zijn deze grondstoffen voor de champignonteler niet meer bruikbaar. Ze worden na de teelt op hoge temperatuur behandeld en daarna van het bedrijf afgevoerd. Vanaf dan draagt dit mengsel de naam ‘champost’.

Deze champost is samengesteld uit paardenmest, kippenmest, stro, gips, veen, zwartveen en bolsterveen en om de zuurtegraad op peil te brengen schuimaarde of mergel. Champost is een uitstekende waterbuffer.

Organische stof
Bij het gebruik van champost wordt een belangrijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Organische stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond. Hoe meer organische stof een grond bevat, hoe groter het vochthoudende vermogen is. Dit is met name van belang op droge gronden. Organische stof absorbeert mineralen als kalium, calcium, magnesium en ammonium. Deze spoelen daardoor minder snel uit.
Organische stof heeft ook een positieve invloed op het bodemleven. Een florerend bodemleven verbetert onder meer de opneembaarheid van voedingsstoffen voor de plant. Een belangrijk aspect van een echte bodemverbeteraar is uiteraard de hoeveelheid organische stof die het product bevat.
De organische stof die via champost aangebracht wordt, is van hoge kwaliteit en blijft lang in de bodem aanwezig. Na een jaar blijft er nog 60% organische stof van de champost over. Champost wordt dan ook door veel land- en tuinbouwers gezien als waardevol product voor het aanbrengen van organische stof in de bodem en het onderhouden van de bodemstructuur. Ook bij de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en sportterreinen komt de werking van dit product goed tot zijn recht

Stikstof
De stikstof in organische meststoffen komt slechts geleidelijk vrij. Dit is ook het geval voor de stikstof in champost. Men mag aannemen dat bij champost slechts 25% van de totale stikstof tijdens het eerste jaar beschikbaar is voor de planten.

Kalk
Champost bevat relatief veel kalk. Het aanwezige calcium komt voornamelijk uit de schuimaarde (bestanddeel van de dekaarde). Als gevolg van de hoge kalkhoeveelheden werkt champost niet verzurend zoals vele organische meststoffen, maar verhoogt de pH-waarde. Dit is gunstig voor zure gronden. Champost kan in dergelijke gevallen als kalkmeststof aangewend worden.