Jacco Wisman ‘Groene Gast’ in Tuin en Landschap

Vorige week heeft Jacco Wisman een interview gegeven voor de rubriek ‘Groene Gast’ in Tuin en Landschap, het vakblad voor de groenvoorziening. Elke week wordt een hovenier geïnterviewd over een actueel onderwerp. In de editie van 17 april 2020 is Jacco Wisman geïnterviewd over de coronacrisis en wat dat voor zijn bedrijf voor gevolgen heeft. Lees hieronder het interview.

Zag je de coronacrisis aankomen?
“Ja, een beetje wel. Vooral toen ik hoorde van Noord-Italië en ik dacht aan al die mensen die uit de skigebieden terug zouden komen. We hebben het met z’n allen ove­rigens zwaar onderschat. Het virus blijkt meer impact te hebben dan wij gedacht hadden.”

Wanneer heb je de eerste maatrege­len genomen?
“Op vrijdag 13 maart heb ik op in­ternet de eerste maatregelen gezet die wij als bedrijf zowel intern als naar buiten toe namen. Die maat­regelen waren echter nog beperkt. Op maandag 16 maart hebben wij deze maatregelen fors uitgebreid tot de huidige range. Dat betekent dus onder meer geen koffie meer drinken bij klanten, en als klanten zich niet lekker voelen de afspraak meteen verzetten. Verder drinken wij intern niet meer gezamenlijk koffie, houden 1,5 meter afstand en wassen vaak onze handen.”

En tijdens de werkzaamheden?
“Standaard 1,5 m afstand en wij dragen dichte werkhandschoenen om besmettingsgevaar zo mini­maal mogelijk te houden. Contac­ten met klanten doen we zo veel mogelijk telefonisch. Bij kwetsbare doelgroepen, die over het alge­meen binnen zitten, hebben wij alleen telefonisch contact en geen enkel persoonlijk contact.”

Kun je dit in de toekomst voor zijn?
“Ik denk van niet. Als er weer zo­iets gebeurt, moeten wij als sector net zo adequaat reageren als we nu gedaan hebben. Belangrijkste is dat je je klanten een veilig gevoel geeft. Wij mogen de overheid dankbaar zijn dat we in ieder geval door kunnen werken. Het zal de komende maanden wel zijn weer­slag op de orderportefeuille heb­ben, maar wij komen er als sector nog relatief goed van af.”

Heeft de overheid het goed gedaan?
“Het is heel verstandig geweest dat de Nederlandse overheid voor een zachte en niet voor een harde lockdown gekozen heeft. Hierdoor blijft onze economie toch nog aardig doordraaien en zijn wij er waarschijnlijk, na dit virus, sneller bovenop dan andere Europese eco­nomieën. Gelukkig hebben ze voor continuïteit gekozen. Ik vrees dat landen waar een harde lockdown is, het maanden kan duren voor ze weer terug zijn op het niveau van voor deze crisis.”

Jacco Wisman 'Groen Gast' in Tuin en Landschap