Beregening

Disclaimer

Eshuis Hoveniers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Eshuis Hoveniers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Copyright

Deze website is het eigendom van Eshuis Hoveniers. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Eshuis Hoveniers. Verzoeken daartoe kunt u indienen bij Eshuis Hoveniers.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: info@eshuishoveniers.nl