Balans tussen groen en leefbaarheid

Veel steden hebben in het verleden groen opgeofferd voor woningbouw. De laatste jaren zien we daar een keerpunt. Men wil meer groen om te recreëren en voor een gezonde leefomgeving. Gezond voor mens, dier en plant. Groen bevordert ontspanning, door gebruik te maken van regenwaterinfiltratie komt er tijdens droogte water beschikbaar, hierdoor komt er minder water in het riool terecht, wat overstromingen helpt te voorkomen. Maar ook luchtvervuiling wordt tegengegaan en komt vergroening de biodiversiteit ten goede. Meer toekomstbestendig groen brengt de balans in de stad weer terug.

Kies een expertise:

Openbare ruimte

Vergroenen doen we samen

Om te zorgen voor meer groen zijn woningbouwcorporaties en overheden aan een inhaalslag bezig. Niet alleen willen inwoners meer groen, maar het is ook noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Het vergroenen geldt voor bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw. Zeker bij nieuwbouw wordt op dit gebied veel geïnnoveerd. Er wordt niet alleen gebruikgemaakt van groen om of tussen de bebouwing, maar ook erop, eronder of zelfs er tegenaan. Wij hebben met alle verschillende mogelijkheden ervaring opgedaan en die brengen wij graag over.