NL Greenlabel

27 juli 2023

Wij zijn trots partner te zijn van NL Greenlabel

Als partner van NL Greenlabel hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij werken volgens de NL Principes en dat wil zeggen dat wij staan voor een biodiverse, gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving. Dankzij ons partnerschap met NL Greenlabel beschikken we over een groot kennisnetwerk en kunnen we methodieken inzetten die duurzaamheid aantoonbaar en meetbaar maken. Onze gezamenlijke missie is de waarde van groen in de leefomgeving verdubbelen in 2030.

We streven naar een wereld waarin mens en natuur meer in balans zijn en richten ons daarbij vooral op het vergroenen van de stedelijke leefomgeving. NL Greenlabel werkt vanuit de filosofie dat ambities op het gebied van duurzaamheid in de leefomgeving pas zin hebben, als ze concreet en meetbaar zijn. Met onze methodieken brengen we – op basis van data en menselijke kennis – alle aspecten van duurzaamheid in de leefomgeving in kaart. We hebben een wetenschappelijk gefundeerd, integraal afwegingskader ontwikkeld, waarmee planten, materialen en producten – maar ook tuinen, terreinen en gebieden – kunnen worden beoordeeld en gelabeld.

NL Greenlabel vergroot de kennis van groene vakmensen
In samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten ontwikkelen we cursussen voor vakmensen over de natuurinclusieve leefomgeving en de toepassing van de labels en methodieken. Ook verzorgen we webinars over relevante onderwerpen. Samen met een uitgebreid partnernetwerk van o.a. leveranciers, producenten, kwekers, groenvoorzieners, bouwbedrijven en kennisinstituten helpen we overheden, gebiedsontwikkelaars en bedrijven bij de realisatie van hun duurzame doelen.

NL Greenlabel opereert binnen een ‘ecosysteem’ bestaande uit partners met complementaire competenties en expertises. Wat ons bindt is het gezamenlijke doel: een natuurinclusieve leefomgeving voor alle Nederlanders!

Deel dit bericht!

Eshuis Hoveniers